توصيه شرکت نفت سپاهان، تهيه محصولات ما از فروشندگان معتبر می باشد. جهت يافتن نزديکترين فروشنده مورد تاييد، می توانيد از لينک ذيل استفاده نماييد :
 

مشاهده اتوسرويس ها


پالایشگاه نفت سپاهان در سال 1371 بعنوان یکی از واحدهای پالایشگاه اصفهان آغاز به فعالیت نمود. این واحد پالایشگاهی در ابتدای مهر ماه سال 1378 به صورت یک شرکت سهامی خاص تحت عنوان شرکت تصفیه روغن اصفهان تأسیس و تحت شماره 155078 مورخ 1378/07/01 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. همچنین طبق بند ج تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 و در راستای تصمیمات کمیته تأدیه مطالبات صندوق مقرر گردید این شرکت به عنوان کارخانه روغن سازی پالایشگاه اصفهان به صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت واگذار گردد.
ادامه مطلب
نفت سپاهان و اصفهان

اصفهان که در سال 2006 به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام انتخاب شده بود، در طول تاريخ نام هاي مختلفی داشته است، مانند اسپهان و اسپادانه و سپاهان و سرانجام تحت تاثير زبان عربی، اصفهان خوانده شده است. ادامه مطلب